Page 1 - index
P. 1

LAPORAN TAHUNAN


UNIVERSITI MALAYA


2013
Konsep Rekabentuk Buku Laporan Tahunan & Kewangan
Universiti Malaya 2013:Pendekatan masa dan waktu menjadi nadi konsep rekabentuk buku laporan tahunan kali
ini. Astrolabe, artifak canggih berdiameter sekitar 8 hingga 15 sentimeter, yang dipamerkan
di Muzium Seni Asia, Universiti Malaya, merupakan instrumen analog pengukur pelbagai
guna. Berfungsi ibarat sebuah komputer kecil yang berguna untuk menentukan jadual
solat, menyusun kalendar, dapat menentukan kedudukan cakerawala serta meramalkan
cuaca. Astrolabe pertama dalam dunia Islam dipercayai telah dicipta oleh ahli filsuf,
matematik dan astronomi Islam, Abu Abdallah Muhammad ibn Ibrahim al-Fazari. Sejajar
dengan perkembangan Islam, astrolabe merupakan perangkat penting dengan simbol
sosial serta keilmuwan yang tinggi dan sangat bermanfaat kepada manusia.
   1   2   3   4   5   6