UM Gallery

research 874x200

University is a place where researchers have the freedom to discover new knowledge and to innovate. Hence, in line with this, academicians and researchers are the pillar of strength of our foundation in the University of Malaya (UM).


Kemahiran Menjana Idea Secara Kreatif dan Inovasi Bagi Penghasilan Rekaan dan Binaan Set Teater.


Kreativiti didefinisikan sebagai kemampuan untuk mencipta sesuatu yang unik, asli, berguna, bernilai dan ia berkait rapat dengan kemahiran membuat dan imaginasi. Untuk menghasilkan sesuatu yang kreatif, maka ianya harus mempunyai kecerdasan kreatif. Kecergasan kreatif mengandungi empat gaya iaitu inovatif, imaginatif, intuitif, dan ilham bagi menghasilkan sesuatu yang baru dan berbeza terutama bagi penghasilan sesebuah karya seni. Berhubung perkara ini, maka penyelidik dan juga sebagai pensyarah, telah melakukan penelitian terhadap pelajar-pelajar di Pusat Kebudayaan, Universiti Malaya dan Akademi Seni Budaya dan Warisan Kebangsaan (ASWARA) yang telah mengambil kursus-kursus dalam Rekaan  Set dan Prop, Seni Visual Dalam Teater dan Komunikasi Visual.

Objektif penelitian kualitatif ini untuk mengenalpasti perkembangan imaginasi, kreativiti dan ekspresi diri bagi menghasilkan sesuatu rekaan dan binaan set dalam sesebuah pementasan teater. Kegiatan mereka dan membina set ini merangkumi penerokaan terhadap unsur seni dan prinsip rekaan serta mengenali pelbagai alat, bahan dan kegunaannya untuk menghasil model-model yang terbaik untuk sesebuah produksi teater. Latihan dalam studio yang melibatkan rekaan dan binaan set turut memperkenalkan pelbagai teknik dan kemahiran membina model set yang kreatif serta menarik bila dipersembahkannya. Kesedaran melalui pemerhatian alam dan persekitaran menjadi fokus kegiatan menghasilkan rekaan dan binaan set yang kreatif. Kegiatan ini dapat memperkembangkan persepsi visual pelajar dan kesedaran terhadap asas senireka seperti warna, garisan, susunan dan kesannya. Ini akan membolehkan pelajar menyelaras apa yang dilihat dan dialami seterusnya digunakan dalam proses rekaan dan binaan model set untuk pementasan teater.


Model set pentas teater hasil dari rekaan pelajar yang menggunakan bahan-bahan dari kotak yang terbuang.

Kesimpulan hasil dari penelitian, penyelidik mendapati kemahiran menjana idea secara kreatif dan inovasi bagi penghasilan rekaan dan binaan set teater mempunyai pertalian yang penting dengan teknik dan sumber bahan yang digunakan. Perkaitan ini dapat dibahagikan kepada empat disiplin utama. Empat disiplin tersebut harus dijadikan teras bagi kemahiran menjana idea secara kreatif dan inovasi. Empat disiplin tersebut termasuklah pemahaman visual, latihan yang berkaitan unsur seni dan  prinsip rekaan, kefahaman dalam organisasi rekaan, kajian teori dan analisis yang berkaitan dengan aspek visual set pementasan dan seni persembahan teater secara keseluruhan.

*Klik gambar untuk paparan lebih besar
       Kreativiti dan inovasi yang berkaitan dengan kemahiran melukis dan mewarna memainkan peranan penting bagi membina kreativiti seseorang pereka dalam sesebuah produksi teater. Pendedahan penggunaan bahan dan teknik melukis serta mewarna yang terbaik bagi tujuan pembelajaran dan pengajaran dalam studio.
   ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
       Pengenalan unsur-unsur seni dan prinsip rekaan, proses kajian dari satu langkah ke satu langkah paling penting. Ianya dapat memberi pengetahuan yang mendalam tentang unsur-unsur seni dan prinsip rekaan yang wujud di dalam sesuatu rekaan dan binaan model set. Pelajar dilatih mengenai kemahiran melukis, mewarna, mereka bentuk serta kefahaman grafik dengan menggunakan pelbagai media bagi menyampaikan berkaitan dengan  proses rekaan dan binaan set teater.
   ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    Walaupun setiap disiplin mementingkan sesuatu aspek pendidikan seni yang berlainan tetapi pada keseluruhan, ia berolah ke satu arahan yang sama iaitu mewujudkan sesuatu fahaman terhadap kaedah, amalan dan teori dalam pemahaman aspek-aspek visual dan seterusnya menimbulkan kesedaran bahawa transformasi mewujudkan bentuk-bentuk seni yang baru dalam pengajaran dan pembelajaran dalam bilik darjah.
   ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    Kursus-kursus dalam disiplin yang berlainan dikendalikan untuk melahirkan daya pemikiran kritis individu, meninggikan persepsi dan penghayatan nilai estetika. Oleh itu, para pelajar berupaya untuk menterjemahkan idea-idea di dalam bentuk visual merupakan perkara asas dan diutamakan bagi menghasilkan sesuatu karya yang kreatif dan inovatif.
   ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    Kalau tujuan pereka set hanya untuk menunjukkan kemampuan dalam mereka cipta rekaan set sedangkan set tersebut boleh mengganggu pergerakan dan tiada kaitan dengan persembahan. Maka rekaan dan binaan itu dianggap sia-sia dan boleh membazirkan wang, masa dan juga tenaga dalam sesuatu produksi
   ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    Untuk menjadi pereka set yang profesional, pelajar tidak boleh mahir melukis dan mereka hanya pada peringkat asas. Ini kerana rekaan dan binaan set untuk sesuatu persembahan tidak hanya terletak kepada bakat sahaja. Ia meliputi beberapa bidang penting seperti pengurusan, psikologi, kepakaran teknologi, kemahiran bahan, pengetahuan kraftangan, kepimpinan, perundangan, produk dan lain-lain yang mempunyai kepelbagaian disiplin.
   ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    Pemikiran visual ialah satu bentuk pemikiran yang menggunakan hasil pandangan-melihat, membayang dan melukis. Dalam konteks rekabentuk, ianya memberikan tumpuan kepada hasil ketiga daripada gambaran, lukisan atau lakaran. Hasil dari faktor tersebut dapat membentuk satu persepsi yang mantap terutama melahirkan idea kreatif dan inovatif dalam sesuatu rekaan.
   ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    Pereka set yang bijak merupakan seseorang yang mempunyai pengetahuan yang luas tentang kegunaan bahan serta persediaan pembuatan binaan set. Satu standard harus disediakan bagi mencapai mutu kerja yang baik dan mantap dalam produksi.
   ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    Kursus-kursus dalam disiplin yang berlainan dikendalikan untuk melahirkan daya pemikiran kritis individu, meninggikan persepsi dan penghayatan nilai estetika. Oleh itu, para pelajar berupaya untuk menterjemahkan idea-idea kreatif dan inovasi yang baru pada masa hadapan.
   ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    Pereka set harus berfikir kritis dan kreatif bagi mendapat gambaran yang jelas tentang skrip persembahan. Penggunaan carta morfologi sangat membantu pereka set dan ahli dalam pasukan agar faham serta jelas dengan tugas yang bermula dari analisis skrip hingga akhir persembahan. Kepelbagaian kepakaran pereka set dan pasukan penting bagi proses sepanjang produksi berlangsung terutama persediaan dari awal analisis skrip hingga selesai persembahan.
   ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    Hasil dari penelitian ini, ianya membolehkan pelajar melahirkan idea dan ilham melalui rekaan-rekaan tertentu yang diberikan yang diberikan dalam studio. Melalui kaedah ini, pelajar dapat mempertingkatkan daya pemerhatian dan konsepsi para pelajar serta kemahiran asas melukis dan rekacipta berhubung dengan subjek yang diberikan. Seterusnya dapat diaplikasikan kemahiran bagi mecipta model-model set yang kreatif dan menarik untuk sesebuah produksi pada masa hadapan.
   ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    Pereka set harus berupaya menghasilkan ciptaan seni baru, bereksperimen, pemuliharaan dan tahu berusaha memajukannya agar hasil yang diperolehi mempunyai satu standard kualiti yang tinggi dalam sesebuah produksi atau bidang-bidang kesenian yang berkaitan dengannya
   


For more information on the research, Please contact: DR. SABZALI MUSA KAHN
Last Update: March 02, 2009