corporate@um.edu.my +603-7967 3265

Awards

Home > Staff Directory

Award Details
Award Title
PENGHARGAAN SEBAGAI PENGARAH UM AWQAF 1 JANUARI 2017 - 31 DISEMBER 2018
Award Recipient
ASSOCIATE PROF. DR. SITI MASHITOH BINTI MAHAMOOD
Awarded by
UNIVERSITI MALAYA
Level of Award
UNIVERSITY