corporate@um.edu.my +603-7967 3265

Awards

Home > Staff Directory

Award Details
Award Title
Sijil Penyertaan Seminar Kesihatan Mental Orang Pekak
Award Recipient
MADAM AINUN ROZANA @ AINUN BINTI MOHD ZAID
Awarded by
Persatuan Ibu Bapa dan Penjaga Anak-anak Pekak
Level of Award
COMMUNITY