corporate@um.edu.my +603-7967 3265

Awards

Home > Staff Directory

Award Details
Award Title
Sijil Penghargaan kerana menyumbang khidmat bakti dalam Bengkel Pembinaan Item Instrumen Nilai Dalam Profil Murid, Inisiatif Pelan Pembangunana Pendidikan Malaysia (PPPM)#110 Pembangunan Niali Dan Sahsiah
Award Recipient
ASSOCIATE PROF. DR. VISHALACHE A/P BALAKRISHNAN
Awarded by
PADU (Unit Pelaksanaan dan Prestasi Pendidikan) & Kementerian Pendidikan Malaysia
Level of Award
NATIONAL