corporate@um.edu.my +603-7967 3265

Awards

Home > Staff Directory

Award Details
Award Title
Penghargaan di atas sumbangan yang telah diberikan sepanjang tempoh menjadi Wakil Senat untuk Jawatankuasa Pemilih Bagi Maksud Pelantikan dan Kenaikan Pangkat ke jawatan Profesor Madya dan Pensyarah
Award Recipient
PROFESSOR IR. DR. NASRUDIN BIN ABD RAHIM
Awarded by
Universiti Malaya
Level of Award
UNIVERSITY