corporate@um.edu.my +603-7967 3265

Awards

Home > Staff Directory

Award Details
Award Title
Ahli Jawatankuasa Pelan Strategik Fakulti Sains - Pengajaran dan Pembelajaran
Award Recipient
PROF. DR. MOHAMAD SUFFIAN BIN MOHAMAD ANNUAR
Awarded by
Fakulti Sains Universiti Malaya
Level of Award
PTJ