corporate@um.edu.my +603-7967 3265

Awards

Home > Staff Directory

Award Details
Award Title
Penghargaan Pakar Rujuk Institut Penyelidikan Pembangunan Belia Malaysia (IYES)
Award Recipient
ASSOCIATE PROF. DR. MOHD NAHAR AZMI BIN MOHAMED
Awarded by
Kementerian Belia dan Sukan
Level of Award
NATIONAL