corporate@um.edu.my +603-7967 3265

Awards

Home > Staff Directory

Award Details
Award Title
Penghargaan dan Terima Kasih Sebagai Ahli Panel Penasihat AKK sesi 2016-2018
Award Recipient
ASSOCIATE PROF. DR. MOHD NAHAR AZMI BIN MOHAMED
Awarded by
Institut Sukan Negara Malaysia
Level of Award
NATIONAL