corporate@um.edu.my +603-7967 3265

Awards

Home > Staff Directory

Award Details
Award Title
Penghargaan dan Terima Kasih Sebagai Ahli Jawatankuasa Think Tank IYES
Award Recipient
ASSOCIATE PROF. DR. MOHD NAHAR AZMI BIN MOHAMED
Awarded by
Institut Penyelidikan Pembangunan Belia Malaysia, Kemeterian Belia Dan Sukan.
Level of Award
NATIONAL