corporate@um.edu.my +603-7967 3265

Awards

Home > Staff Directory

Award Details
Award Title
K-NOVASI PENGAJARAN & PEMBELAJARAN PENDIDIK 4.0: PEREKA PENGALAMAN PEMBELAJARAN BERMAKNA GANGSA
Award Recipient
DR. JULIA BINTI SUHAIMI
Awarded by
UNIVERSITI KEBANGSAAN MALAYSIA
Level of Award
NATIONAL